Thu Hà – Mình là người vui vẻ hoà đ….. tôi yêu

Mình là người vui vẻ hoà đồng năng động, thân thiện , hoà nhập không hoà tan. Công việc ổn định , luôn luôn lắng nghe để hoàn thiện hơn.Sống trên đời mới chỉ là một nữa
Biết bao giờ tìm được nữa thứ 2 ..?
Trời sinh ra 1+1=2 ->Sao lại Có 2:2=1..?
Chẳng lẽ hơn 90 triệu người việt nam không có người con trai tôi yêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *