Thương – Giản dị.. Chân thành.. Hiền…..cảm ơn.

Giản dị.. Chân thành.. Hiền lành…Tôi hiện đang nuôi 2 con gái.. Người nào dám đương đầu với khó khăn và chịu khó thì kb… Kg thì đừng làm mất thời gian của nhau… Xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *