Trà My – người hạnh phúc không phải…..ảnh nào

người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào mà là người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *