Trang hinh – Trang chỉ sống một mình thô…..ông cảm

Trang chỉ sống một mình thôi
Chưa có con.
Trang sống rất là giản dị không có nhu cầu và điều kiện gì hết
Trang thích ở một nơi rất yên tịnh
Không thích ồn ào
Tánh tình của trang rất hoà đồng với mọi người và rất là thông cảm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *