TrangNhung – Người cùng hoàn cảnh …..

Tôi là người vui vẻ, hòa đồng thích nấu ăn. Thích mùa thu và cảm giác buồn, chắc tại vì thế mà cuộc đời tôi cũng vậy. Rất vui làm quen với các bạn cùng hoàn cảnh như mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *