Trúc Linh – Tôi lên đây tôi kg có đùa …… đời .

Tôi lên đây tôi kg có đùa . Tôi tìm một nữa còn lại . Nếu anh nào đọc hồ sơ tôi viết trên đây . Tôi tìm bạn đời .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *