Tuyet Dung – Cao rao de nhin, nau an ngon sieng …..nk you….

Cao rao de nhin, nau an ngon sieng nang Chiu kho.song hoa dong ,hien that tha ,ton trong tinh cam biet thuong yeu Cham soc gia dinh . Co viec lam on dinh, ko vuong ban dang song mot Minh , mot thoi gian nua TOI ve VN sinh song…. DT Bon mot sau ba mot nam hai bay nam sau Thank you….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *