Vline – Lời yêu chân thành nhất!ngư…..là đủ.

Lời yêu chân thành nhất!ngược lại chẳng đòi hỏi và cầu mong gì. Chỉ cần nhìn thấy nhau và biết rằng chúng ta vẫn còn khỏe mạnh và sống dưới một bầu trời xanh ,ướt cùng một cơn mưa, là đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *