Anna – Người Yêu, Có học thức, …..

Ngoại hình … Ổn .Trẻ trung , nhẹ nhàng , nữ tính , Chân thành biết chăm lo cho gd . Sở thich : thể thao , thời trang, du lich. Đặc biệt :Rất ghét đàn o vô tâm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *