Tokei – Khiêm tốn và có chí tiến …..

Tôi là người tự tin, vui vẻ,dễ hòa đồng.Thích đi du lịch đây đó để xem thế giới ngoài kia bao la đến thế nào.Thích nghe nhạc Trịnh vào những ngày mưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *