Oanh – Tôi là một người phụ nữ …..rò chơi.

Tôi là một người phụ nữ Việt Nam đơn giản , tôi muốn tìm một tình yêu chân thật, một mối quan hệ nghiêm túc và kết hôn, Tôi không thích nói dối và tôi không thích là trò chơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *