ThyThy – Minh ko dep. Nhug dc la minh rt rt ….. giã doi.

Minh ko dep. Nhug dc la minh rt rt iu thuong tre con va gd . Chung thuy, bit cham lo gd . Minh ko thich noi xao. Hay lua gat bat ky ai het. Song chan that. Ghet giã doi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *